top

PanviceCenovo výhodné panvice pre rôzne účely s použitím na rôzne druhy ohrevu.
Rozmery panvice od 20 do 32cm.top